Công trình nhà Ông Hường-18 Trần Thúc Nhẫn, TP Huế

0905. 106. 832