Công trình nhà Ông Toản-đường số 4, Khu đô thị An cựu city, TP Huế

0905. 106. 832